Қуқықтық негіз

Атаулы әлеуметтік көмек
Мемлекеттік балалар жәрдемақысы
Тұрғын үй қатынастары
Әлеуметтік көмек көрсету
Көші-қон
Арнайы әлеуметтік көмектер
Жұмыспен қамту